IKT

Wat is IKT?


IKT, wat staat voor Inkomensgerelateerde Kinderopvangtoeslag, is een financiële regeling die gezinnen met kinderen ondersteunt bij het betalen van kinderopvangkosten. Het inkomensgerelateerde tarief is een belangrijk onderdeel van deze regeling. Het tarief wordt bepaald op basis van het gezinsinkomen. Hoe lager het inkomen, hoe lager het tarief dat gezinnen hoeven te betalen voor de kinderopvang.

Dit zorgt ervoor dat kinderopvang betaalbaarder wordt voor gezinnen met een lager inkomen.

Waarom kozen wij voor het IKT? 


Met extra middelen, dankzij dit beleid, kunnen we extra personeel aannemen om de werkdruk te verlichten en de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren. Zo zullen wij een extra paar handen hebben om met de kindjes te knutselen, te spelen, te ontdekken en hen te ondersteunen in hun ontwikkeling.  


Ook zal er ruimte zijn voor het vernieuwen en opfrissen van de aanwezige materialen en interieur. Een frisse en vernieuwde omgeving draagt bij tot een hoog welbevinden! 

Kortom, we maken een waar paradijs voor onze kindjes! 


Iedereen is welkom bij IKT! 


Om erover te waken dat ook kwetsbare gezinnen zeker een betaalbaar plekje hebben, hanteren we voorrangsregels. Deze kan je terugvinden in ons huishoudelijk reglement. (onderkopje belangrijke documenten) Dit betekent niet dat ouders met een hoger inkomen geen plekje kunnen krijgen, wij vinden deze mix als opvang net een meerwaarde.

Zowel ouders met een laag inkomen, als ouders met een hoger inkomen zijn meer dan welkom in onze opvang!

Meer weten? 

Bekijk hier alvast de brochure voor ouders omtrent het inkomenstarief!